Тестові завдання з БЖД

Деталі

1. Безпека життєдіяльності це наука про:

а)                  охорону праці;

б)                  технічні пристрої;

в)                   надзвичайні ситуації;

г)                   навколишнє середовище;

д)                  вплив на людину екзогенних та ендогенних факторів.

2. Визначте варіант, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності:

а)                  забезпечення повної безпеки;

б)                  захист населення від зброї масового враження;

в)                   виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзо- та ендогенними факторами;

г)                   виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацію та умовами надзвичайних ситуацій.

3. Ризик це:

а)                  коли людина збирається зробити щось небезпечне;

б)                  кількісна характеристика небезпеки;

в)                   якісна і кількісна характеристика небезпеки;

г)                   якісна характеристика небезпеки;

д)                  коли людину очікує небезпека.

4. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини стверджує, що…

а)                  абсолютної безпеки не існує;

б)                  необхідно забезпечити абсолютну безпеку;

в)                   необхідно прагнути досягти нульовий ризик.

5. Біосфера – це:

а)                  частина нашої планети, в якій існує або коли-небудь існувало життя і яка постійно зазнає або зазнавала дії живих організмів;

б)                  частина нашої планети, в якій існує або коли-небудь існувало життя (за виключенням людини) і яка постійно зазнає або зазнавала дії живих організмів;

в)                   сукупність мікроорганізмів, рослин, тварин за виключенням ссавців та область їх існування.

6. Найбільший вклад в розвиток вчення про ноосферу зробив:

а)                  Э. Леруа;

б)                  П. Тейяр де Шарден;

в)                   В. І. Вернадський;

г)                   Э. Зюсс;

д)                  Ч. Р. Дарвін;

7. Небезпечний фактор призводить до:

а)                  смерті;

б)                  травми або різкого погіршення здоров’я;

в)                   захворювання чи зниження працездатності;

г)                   до ризику.

8. Вражаючий фактор призводить до:

а)                  смерті;

б)                  травми або різкого погіршення здоров’я;

в)                   захворювання чи зниження працездатності;

г)                   до ризику.

9. За дією на людину хімічні речовини поділяються на:

а)                  Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні;

б)                  Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні дисперсні, колоїдні;

в)                   Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні кислоти, луги;

г)                   Загальнотоксичні, кислоти, подразнюючі, колоїдні, мутагенні.

10. Визначте, до якого виду стихійних лих належить сель:

а)                  тектонічні;

б)                  гідрологічні;

в)                   метеорологічні;

г)                   топологічні.

11. Визначте, як називається поширення захворювань серед рослин називається:

а)                  епізоотія;

б)                  епідемія;

в)                   епіфітотія;

г)                   епіфлородемія.

12. Надзвичайні ситуації поділяються на:

а)                  техногенні, соціальні, природні;

б)                  соціальні, природні, тектонічні, техногенні;

в)                   природні, метеорологічні, техногенні;

г)                   техногенні, природні, антропогенні.

13. Вражаючими факторами ядерного вибуху є:

а)                  радіоактивне зараження місцевості, вогняний фронт, електромагнітний імпульс, ударна хвиля;

б)                  ударна хвиля, світлове випромінювання, вогняний фронт, радіоактивне зараження місцевості, електромагнітний імпульс;

в)                   електромагнітний імпульс, ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження місцевості;

г)                   проникаюча радіація, ударна хвиля, світлове випромінювання, вогняний фронт.

14. Згідно ВООЗ, здоров’я — це:

а)                  стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя людини, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;

б)                  здатність організму опиратися хворобі;

в)                   відсутність хвороб чи фізичних вад;

г)                   філософська категорія, пов’язана із життєдіяльністю людини.

15. Визначте фактор, що найбільше впливає на здоров’я людини:

а)                  стан довкілля;

б)                  спосіб життя;

в)                   стан медичного обслуговування;

г)                   спадковість.

16. Визначте, чи належать проблеми харчування до питань здорового способу життя:

а)                  однозначно так (належить);

б)                  не належить;

в)                   харчування слабко та тільки опосередковано впливає на здоров’я, тому це не є основним питанням здорового способу життя.

17. Визначте, який вид залежності викликають наркотики:

а)                  фізичну і психічну;

б)                  фізичну;

в)                   психічну;

г)                   фізичну залежність викликають тільки сильні наркотики, слабкі не викликають залежності;

18. Визначте, чи може ВІЛ-інфікована людина чи хвора на СНІД, заразити інших при кашлі, чханні:

а)                  так;

б)                  ні;

в)                   так, але тільки у випадку якщо людина вже хвора на СНІД.

19. В процесі вирощування продукції рослинництва шкідливі речовини надходять до них:

а)                  з грунту, з атмосфери, з води, внаслідок планомірного неправильного використання добрив, утворюються всередині внаслідок технологічної переробки, внаслідок неправильного застосування пестицидів, внаслідок контакту з упаковкою, виробляються мікро- та макроорганізмами;

б)                  з грунту, з води, внаслідок планомірного використання добрив, внаслідок неправильного застосування пестицидів, внаслідок контакту з упаковкою, виробляються мікро- та макроорганізмами;

в)                   з грунту, з атмосфери, з води, внаслідок планомірного неправильного використання добрив, внаслідок неправильного застосування пестицидів, виробляються мікро- та макроорганізмами;

г)                   з грунту, з атмосфери, з води, виробляються мікро- та макроорганізмами, внаслідок планомірного використання добрив, застосування пестицидів.

20. Гербіциди використовуються для:

а)                  покращання смакових якостей продукту;

б)                  для боротьби з бур’янами;

в)                   для миття овочів і фруктів;

г)                   для боротьби з хворобами рослин.

21. Для боротьби з хворобами сільськогосподарських культур використовують:

а)                  гербіциди;

б)                  фунгіциди;

в)                   альгіциди;

г)                   інсектициди.

22. Після забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, найшвидше і найбільше їх з’являється у:

а)                  фруктах;

б)                  м’ясі;

в)                   молоці;

г)                   овочах.

23. Штучне дихання здійснюють (для дорослих) з частотою:

а)                  3-4 рази на хвилину;

б)                  10-12 раз на хвилину;

в)                   18-20 раз на хвилину;

г)                   24-25 раз на хвилину.

24. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів під час проведення штучного дихання необхідно:

а)                   підкласти валик під лопатки і закинути голову потерпілого максимально назад;

б)                   підкласти валик під лопатки;

в)                   підняти ноги під кутом близько 45˚;

г)                    підкласти валик під голову потерпілого, нагнути голову потерпілого максимально вперед.

25. Реанімаційні заходи (у загальних випадках) проводять не менше:

а)                  5-6 хвилин;

б)                  15 хвилин;

в)                   20 хвилин;

г)                   60 хвилин.

26. Закрутка або джгут для зупинки кровотечі накладається (у холодних умовах) не більше ніж на:

а)                  10-15 хвилин;

б)                  30-60 хвилин;

в)                   60-120 хвилин;

г)                   120-180 хвилин;

27. У разі синдрому тривалого здавлювання необхідно:

а)                  іммобілізація кінцівки;

б)                  накладання джгута або закрутки;

в)                   іммобілізація кінцівки, накладання джгута або закрутки;

г)                   розтирання кінцівки, іммобілізація кінцівки.

28. Якщо встановлений для накладення джгута час закінчився тоді необхідно:

а)                  зняти джгут;

б)                  зняти джгут на 1-2 хвилини і при відновленні кровотечі накласти його знову;

в)                   зняти джгут на 10-15 хвилин і при відновленні кровотечі накласти його знову;

г)                   ні в якому разі не знімаючи джгут робити розтирання кінцівки.

29. При отруєнні через кишково-шлунковий тракт після промивання шлунку:

а)                  дають потерпілому солодку і гарячу каву або чай;

б)                  дають потерпілому активоване вугілля для адсорбції;

в)                   дають потерпілому будь-які антибіотики;

г)                   потерпілому нічого не дають до приїзду швидкої допомоги.

30. При обмороженні необхідно:

а)                  розтерти обморожені місця снігом та руками;

б)                  розтерти обморожені місця спиртом та сухими руками;

в)                   розтерти обморожені місця олією;

г)                   не розтирати обморожені місця.

   
© ALLROUNDER