Головна

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"

Деталі

logo

 

У Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка проведена традиційна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», яка присвячена 175-річчю кафедри фізіології та анатомії. Участь у конференції взяли понад 150 науковців з українських вишів, науково-дослідницьких інститутів та центрів Національної академії наук, Національної медичної академії, клінічних установ, а також профільні фахівці з ближнього та дальшого зарубіжжя.

 

В рамках роботи конференції працювали 9 секцій: нейродинаміка головного мозку,нейрофізіологія, психофізіологія, фізіологія вісцеральних систем,  фізіологія травлення, нові підходи до викладання фізіології, індивідуально-типологічні особливості людини,діагностика та лікування хвороб людини і тварин, фармакологія, молекулярна фізіологія і біофізика, цитологія та імунологія.

В дискусіях після заслуховування пленарних і секційних доповідей і в виступах на закритті конференції відмічалось, що конференція пройшла на високому організаційному та науковому рівнях, в її роботі брали участь провідні вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових і навчальних закладів м.Києва, України та Росії. Виступаючі відмітили, що на конференції були широко представлені основні фізіологічні школи та напрямки. Головуючі на секціях відзначили високий рівень наукових розробок та досягнень учасників конференції. Учасники та головуючі секцій конференції, виступаючи на її закритті відмітили високий науковий рівень представлених доповідей, робочу атмосферу і насиченість всіх днів роботи конференції, що дало можливість широкому колу науковців обмінятись новою інформацією з теоретичних і практичних питань вивчення психофізіологічних та вісцеральних функцій та розкриття механізмів впливу різноманітних факторів на перебіг фізіологічних процесів в організмі.

За результатами конференції видана збірка наукових праць, до якої включено матеріали д.п.н., професора Шмалєй С.В., к.б.н., доцента Щербіна Т.І. «Реактивність серцево-судинної системи слабозорих молодших школярів на фізичне навантаження».

   
© ALLROUNDER