Головна

АНАЛІЗ НОВИХ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Деталі

На засіданні кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності відбулось обговорення навчальних посібників, які підготовлені викладачами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Перспективним для підготовки студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів є практикум «Безпека життєдіяльності» (автори Станіславчук О.В., Горностай О.Б., Марич В.М.) Мета практикуму - формування необхідних знань та вмінь: виявлення джерел небезпеки; прогнозування ймовірних небезпечних ситуацій та наслідків їхнього впливу,  дій з метою рятування себе і інших людей під час загрози чи виникнення різних надзвичайних ситуацій за різними показниками (клас, рівень, група, вид) для ефективного попередження та локалізації і

ліквідації наслідків. Матеріал викладено на основі законодавчих та нормативних актів у галузі цивільної та пожежної безпеки, реальних надзвичайних  подій та ситуацій, фахових рекомендацій щодо правильної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Розділи практикуму – «Теоретичні основи БЖД», «Людина як біологічний та соціальний суб’єкт», «Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породження ними чинники, «Надзвичайні ситуації» -  об’єднують комплекс теоретичних, виробничо-технологічних, організаційно - управлінських, проектно - конструкторських,  педагогічно-консультативних, контрольно– консультативних понять та знань і систему оригінальних практичних завдань і задач. Очевидно, що практикум може бути корисним для керівників і працівників аварійно-рятувальних підрозділів, служби цивільного захисту, підприємств, установ, організацій, студентів і викладачів вищих та середніх навчальних закладів, учнів.

Значним доробком авторського колективу О.Б. Горностай, О.Л., Мірус, О.В. Станіславчук, Б.О. Білінський, В.В. Кошеленко є навчальний посібник «Правові основи охорони праці» (К.: Знання. – 215с.). У навчальному посібнику представлені правові чинники охорони праці, гарантії прав працівників на охорону праці, особливості охорони праці на підприємстві і організацій, система заходів організацій управління охороною праці, управління, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Суттєву допомогу студентові надають ґрунтовний словник з охорони праці, список сучасних нормативно - законодавчих та навчально-методичних джерел, додатки актів, приписів, карт.  Актуалізації теоретичних знань сприяють запитання та завдання для самоконтролю та перевірки засвоєння знань, якими завершується кожний розділ. Реалізація цього алгоритму сприяє покращення умов праці, підвищенню продуктивності, допоможе уникнути професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій. Матеріал  викладено на основі підібраних та систематизованих законодавчих та нормативних актів згідно з розділами Закону України «Про охорону праці».

Професорсько-викладацький склад кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності планує впроваджувати зазначені посібники  при викладанні дисциплін « Основи охорони праці», « Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі».

   
© ALLROUNDER