Головна

ГЛОБАЛЬНИЙ ФОРУМ ВЧЕНИХ ЗА МИР

Деталі

конференция 07314 – 15 червня 2017 року у Києві було проведено форум «НАУКА І МИР: Перевірені рішення проблем насилля і глобальних конфліктів» за ініціативи міжнародної організації Глобальний Союз Учених за Мир (США) та підтримки Фонду Девіда Лінча та Міжнародного Університету Махаріші. Понад 650 науковців, політичних діячів, журналістів, військовослужбовців, волонтерів брали участь у дводенному Міжнародному зібранні. Серед присутніх були і представники Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, в тому числі – завідувач кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор Шмалєй С.В. Необхідність заходу зумовлена об’єктивними викликами зростання загрози руйнування сучасної цивілізації у зв’язку з посиленням глобальних небезпек: екологічних, економічних, демографічних, інформаційних, ментальних тощо. Мета заходу – визначити стратегічні вектори та шляхи реалізації збереження миру на наукових засадах попередження та профілактики міжнародних конфліктів та військових загроз.  

Сьогодні ГСУМ став рушійною силою для запобігання тероризму і війни на всіх континентах та сприяння миру у світі. На Форумі розглядалися ініціативи та ідеї  щодо вирішення проблем насилля у теоретичному (огляд досліджень у нейронауках) та практичному (інновації в освіті та прориви у військових науках) аспектах. Вихідні положення Форуму представлені аналізом витоків насильства і конфліктів та квантовими механізмами соціального миру (Джон Хегелін), засобами запобігання насильницькій антисоціальній поведінці (Фред Тревіс), підходами до подолання гострого соціального стресу (Девід Орм-Джонсон).

Президент ГСУМ Джон Хегелін розповів про місію цієї міжнародної організації у забезпеченні миру у світі та представив Підхід до вирішення проблем миру на основі дослідження мозку людини. Світ страждає від насилля  і ворожнечі, тому потрібна нова дієва система для забезпечення миру і безпеки на основі мирних методів врегулювання конфліктів. «Розроблений нашою організацією підхід підтвердив високу ефективність у багатьох дослідженнях і польових випробуваннях. Це проста і легка для вивчення і застосування практика трансцендентальної медитації у групах дуже ефективна для подолання стресу в окремого індивіда і суспільства», – розповів Джон Хегелін.

Під час Форуму наголошувалося на важливості розуміння буття та безпеки людини, необхідності зміни парадагми світогляду людини, визначення її духовного центру. «Оскільки насилля породжує насилля, для того, щоб людство рухалося вперед потрібні реальні кардинальні зміни, перш за все у свідомості кожного індивіда. Тому потрібно виховувати молодь проти насилля», – заявив генерал Василь Крутов. ГСУМ має великий ресурс для успішного духовного перетворення людини та глобального суспільства заради збереження і миру на планеті. Нову парадигму зміни свідомості, представлену В. Крутовим, підтримали професори Микола Тернюк, Василь Осьодло, Михайло Згуровський, Олена Тимошенко.

Особливу увагу учасників Форуму привернув виступ Михайла Згуровського, присвячений обґрунтуванню моделей кризових станів суспільства у значному соціально-історичному дискурсі. Він розкрив математичні моделі  та теорії прийняття рішень для подолання глобальних загроз. Важливе місце посідають особливі, нові види регіональних і світових конфліктів – інформаційні, гібридні та кібервійни. Михайло Зуровський наголосив на необхідності зміни парадигми «необмеженого споживання» на парадигму «гармонійного співіснування і розумного споживання». Він запропонував перетворити традиційну техносферу, що базується принципах необмеженого зростання, на природоподібну, тобто, здатну до самовідтворення.  

Позитивний практичний досвід приведення миру в Колумбію (Габріель Мехія), у Мозамбік (Жакім Чіссано), лікування гострої травми і пост-травматичного стресу у солдатів і ветеранів (Р. Шнайдер, Санфорд Надич, Брайан Різ, Микола Дідух, Сергій Максименко, Василь Осьодло), посилення дипломатичної когерентності (Селім ель Сайег) були представлені на форумі.

 Резолюція Міжнародного форуму визначила програму дій щодо освіти виховання суспільства з метою вирішення соціальних конфліктів.

   
© ALLROUNDER