Головна

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

Деталі

шіращшвращшвоащжлуіВ інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України  відбулася V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми».  Конференція здійснювалася онлайн. Вона була організована  лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання. Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання http://www.newlearning.org.ua/. Дискусія відбулася на цьому ж сайті та в групі лабораторії у Фейсбуці.  Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

На конференції розглянуто гостро актуальні психологічні проблеми діяльності у кіберпросторі,  місця Інтернету і соціальних мереж у житті сучасної людини, специфіки проектування віртуальних освітніх середовищ, технології їх розробки та впровадження, а також питання розвитку та психологічної  підтримки різних вікових груп у дистанційному навчанні (включаючи людей похилого віку), специфіка відповідного контенту та організації навчального процесу. Проаналізовано досвід застосування дистанційних технологій різного напрямку в психологічній та педагогічній,  практиці, в тому числі, в дефектології. Поставлено проблему потенціалу, змісту та обсягу дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним  фахівцям та постраждалим категоріям населення. Обговорено також дискусійні питання розвитку інтелекту та суб’єктності у віртуальному освітньому просторі, ця проблема  досліджуються зараз лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання.

Опубліковано 47 тез учасників конференції українською, англійською та російською мовами. Їх автори з Києва, Львова, Херсона, Харкова, Глухова та інших міст України, а також з Бостону, Будапешта, Ярославля. В інтернет виданні представлені тези завідувача кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності, доктора педагогічних наук, професора Шмалєй С.В.  Крім авторів тез, в обговореннях брали участь і багато інших науковців.

Всі учасники конференції одержали сертифікати про участь та  запрошення до публікації в електронному фаховому наукометричному виданні лабораторії «Технології розвитку інтелекту».

   
© ALLROUNDER