Головна

АКТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Деталі

УІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України) відбулась з нагоди 75 річного ювілею видатного українського вченого, доктора технічних наук, професора Є.П. Желібо. Майже 150 авторів, які представляли вищі навчальні заклади Дрогобича, Кременчуга, Харкова, Одеси, Луцька, Львова, Києва презентували результати наукових досліджень за напрямами: економіко-правові засади охорони і раціонального використання природних ресурсів;проблеми якості та екологічної безпеки продукції та послуг;стандартизація і сертифікація в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств; еколого-економічні аспекти промислових технологій в галузях економіки; науково-практична діяльність в галузі охорони НПС; формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров'я як чинник соціально-економічного розвитку країни; інформаційні технології в екологічній безпеці.


Теоретико-методологічні засади екологічної культури юнацтва відображені у статті д.пед.н., професора, зав. кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності Світлани Вікторівни Шмалєй «Формування екологічної свідомості учнівської молоді»
Наукові матеріали викладачів кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності ввійшли до збірника Міжнародної науково - практичної Інтернет конференції «Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи», яка відбулась в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса). Понад 70 науковців висвітлюють питання щодо управління навчальними закладами в умовах глобалізації та інтеграції освіти, розкривають організаційно - психологічні аспекти менеджменту в освіті, відстежують історичний досвід та актуальні проблеми менеджменту в освіті, з'ясовують чинники становлення сучасного керівника як лідера освітнього закладу інноваційного типу. Науковим пошукам в освіті присвячена стаття викладача кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності І.В. Гарбузюк «Аналіз освітніх інтернет - ресурсів дистанційних курсів». Історико - педагогічний контекст менеджменту в освіті розглянуто в статті професора, завідувача кафедри С.В. Шмалєй, доцента Г.В. Федорова «Методичні підходи до організації менеджменту інноваційної освітньої діяльності».

   
© ALLROUNDER