Головна

ПРОГРАМА ІУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЗАОЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІІЇ «ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ» ( 20 квітня 2018 року)

Деталі

Секція 1. Інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів та надзвичайних ситуацій.

1. 1Бобро О. В., 2Носков Д. О. 1Загальна профілактика постстресових розладів при надзвичайних ситуаціях - Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2Одеський національний медичний університет, м. Одеса.

2. Городецький І. М., Мазур І. Б., Сафонов С. А. Моделювання небезпечних ситуацій у процесах захисту населення і територій - Львівський національний аграрний університет, м. Львів

3. Демещенко А.О. Человек – работа – здоровье-Харківський національний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», м. Харків.

4.Єлісєєв В.Н. Алгоритм ідентифікації  ПНО - Інститут державного управління в сфері цивільного захисту, м. Київ

5. Заіченко В. І., Димитрова О. І. Використання композиційних прошарків при улаштуванні звукоізоляційних конструкцій - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків.

6. Заюков І. В., Кобилянський О. В.,Томчук М. А. Сучасний досвід оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та його застосування в Україні - Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

7. Крекотень Є. Г., Березюк О. В. Газоаналізатор на базі Arduino - Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

8.Ковальов О.С. Контроль наявності джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу- Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

9. Кусковець С.Л.,Кусковець О.С. Реформування системи сил цивільного захисту сільської місцевості - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне.

10. Кусковець С.Л.,Кусковець О.С. Стан створення та функціонування місцевої пожежної охорони Рівненської області - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне.

11. Крутов В. В. Истоки новой мировоззренческой парадигмы развития мира и безопасности - Віце-президент Спілки підприємців та промисловців України, м. Київ.

12. Макаренко А.М., Стрюк М.П., Дрозденко Н.В., Долгий М.Л.Кейс-метод як форма навчання з домедичної допомоги - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ.

13. Положешний В.В. Захист від пожеж об'єктів нафтопереробної промисловості, охорона навколишнього середовища -  Інститутдержавного управління в сфері цивільного захисту, м. Київ

14. Резюк В.И. Безопасность жизнедеятельности в условиях дисфункции системы бюджетирования государственных расходов при чрезвычайных ситуациях - УО“Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина”,Брест, Республика Беларусь

15. Сакун М. М. Проблеми використання засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) у сільськогосподарському виробництві - Одеський державний аграрний університет, м. Одеса.

16. Середа Ю.П. Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту-запорука безпеки населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру – Інститут державного управління в сфері цивільного захисту, м. Київ

17.Середа Ю.П. Проблеми екологічної безпеки окупованої території Донбасу – Інститут державного управління в сфері цивільного захисту, м. Київ

18. Тарнавський А.Б., Королько С.В. Система управління, оповіщення і зв’язку у випадку виникнення надзвичайних ситуацій на ВП “Рівненська АЕС”- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

19. Трофанюк Р. В., Березюк О. В.Попередження та усунення наслідків надзвичайних ситуацій засобами транкінгового зв’язку - Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

20.Туровська Г.І. Розробка ефективних методів навчання – шлях до зниження ризику техногенних катастроф у майбутньому - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

 

Секція 2. Менеджмент безпеки та правове забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

1. Володченкова Н.В. 1, Хиврич О.В. 2   Управління ризиками підприємства методом дослідження небезпек та працездатності - 1Національний університет харчових технологій, Київ, Україна, 2Національний університет оборони України ім. І.Черняховського, Київ, Україна

2 .Коваль О. М. Організація управління охороною праці на підприємстві - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

3. Мариморич Ю. В. Менеджмент безпеки, психоневрологічна допомога потерпілим внаслідок НС- ОНПУ

4. Павленко В.В. Рекомендації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо участі у проведенні фортифікаційних робіт - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

5. Переверзін Ю.П. Щодо принципу ступінчастої безперервної освіти при підготовці кадрів у сфері цивільного захисту - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

6.Тимочко В.О., Городецький І.М., Березовецький А.П. Алгоритм удосконалення управління пожежною безпекою - Львівський національний аграрний університет, м. Львів

7. Ященко О. А., Гончарова Т. А. Організаційна культура в системі цивільного захисту - Національний університет цивільного захисту України, м. Київ

Секція 3. Моніторинг природних та техногенних небезпек. Екологічні небезпеки.

1.Акчуріна С. Р., Клеєвська В. Л. Сучасний екологічний стан Харківського лісопарку - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

2. Алтухова А. В. Влияние нитратов на организм человека - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків.

3. Гай А.Є., Коваль Р.Р. Геоінформаційна оцінка електромагнітного забруднення міста - Національний авіаційний університет, м. Київ.

4. Гнєушев В. О., Прокопчук Н. М. Удосконалення аналізу статистики пожеж на торфовищах - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне.

5. Демещенко А. О. Экологизация как решение экологических проблем - Харківський Національний Університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», м. Харків.

6.Дранко М.Ю., Толстоусова О.В. Проблемы функционирования экологического мониторинга в Украине - Національний технічний університет «Харківський політехнічний, м. Харків

7. Іванченко А.Ю., Клеєвська В. Л. Экологические аспекты при операциях с отходами - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків.

8. Іващенко С.С., Клеєвська В.Л. Пожежі: причини, наслідки, збитки - Національний аерокосмічний університет і.м. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

9. Кобець М. Ю., Кручина В. В. Відходи гальванічних виробництв та їх утилізація - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків.

10. Кручина В. В., Клеєвська В. Л. Study of the radiation factor of environmental safety at professional preparation of students ecologists - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

11. Лабжинська М.Ю. Моніторинг радіаційного фону на території промислового підприємства Києва - Національний університет харчових технологій, м. Київ.

12. Максименко О. А. Зниження екологічної небезпеки зливових вод - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків.

13. Марущак Д. В. Техногенні небезпеки в Одеській області - Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

14. Радомська М. М.,Горобцов І.В.,Карташ Ю.Г., Юрків М. В. Theanalysisofhumanhealththreatsfromtheactivityoffuelfillingstations - Національний авіаційний університет, м. Київ.

15. Середа Ю.П. Проблеми екологічної безпеки окупованої території Донбасу – Інститут державного управління в сфері цивільного захисту, м. Київ

16. Середюк В.О. Моніторинг природних та техногенних небезпек. екологічні небезпеки - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м,Київ

17. Сидоренко В.Л. Удосконалення національної системи контролю за аварійно-радіаційним станом об'єктів Чорнобильської зони відчуження - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

18. Cклярова Н. А. Визначення методологічних підходів до екологічної оцінки стану екосистем спортивних парків - Національний університет фізичного виховання і спорту України

19. Сливченко І. В., Завгородня (Тимошенко) В.В. Стан питних вод в Україні - Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

                    

20. Смірнов Я. С., Пятова А.В. Вирішення проблем захисту населення внаслідок руйнування хімічно-небезпечних об’єктів у зоні АТО - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",м. Київ.

21.1Столевич Т. Б. ,2Зацерклянний М.М.  Підприємства галузі хлібопродуктів – вибухо - і пожежонебезпечні об’єкти - 1 Одеський національний політехнічний університет,

2 Одеська національна академія харчових виробництв, м. Одеса

22. Тіоколкін В. М.,_Клеєвська В. Л. Чинники екологічної небезпеки в містах з розвиненою промисловістю - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут, м. Харків.

23. Титаренко М. В., Хохлов А. В.,Хохлова Л. И. Біосорбційне видалення іонів важких металів Pb (II), Cd (II), Сu (II), Zn (II) із складних сольових розчинів - Институт сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины, м. Київ

24. Уряднікова І. В. Доцільність запровадження спеціальності з безпеки спорту - Національний університет фізичного виховання і спорту України .

25. Циганенко О. І. Проведення екологізації спортивних об’єктів - Національний університет фізичного виховання і спорту України

26. Шевченко С. І., Юсупова О. В.  Про умови розвитку природно-соціальних небезпек-

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь.

27. Шматова О.О1., Шматова Є.Р2 Свинець як небезпека урбанізованого середовища –

1 Національний університет фізичного виховання та спорту України 2 Національний університет ім. Т.Г.Шевченко, м.Київ.

28. Шмирко В. І., Троян Ю. І. Прогнозирование прочностных свойств рабочих лопаток для повышения надежности газовых турбин - Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя.

29. Щербань Р. Р., Куцак А. С., Бартківська В. В., Тихенко О. М. Аналіз впливу електромагнітного випромінювання на здоров’я людини - Національний авіаційний університет, м. Київ

Секція 4. Соціально-політичні та інформаційні небезпеки.

1. Вербій Ірина Валеріївна Соціокультурні цінності та небезпеки інформаційного суспільства - Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

2. Димчук А. О. Небезпеки пов’ язані із психічним впливом на людину - Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.

3.Котко Д.М., Гончарук Н.Л. Правова обізнаність як профілактика соціальних небезпек - Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

4.Пархомович В.Б. Запрет на счастливую жизнь при переживании психологической травмы- Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», Республика Беларусь, Минск.

5. Сизова Ю. В. Інформаційно-психологічна небезпека суспільства (на прикладі ЗМІ) - Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), м. Одеса

6. Сухина В. П. Витік даних, як інформаційна небезпека - Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), м. Одеса

Секція 5. Медико-санітарне забезпечення населення на випадок надзвичайних ситуацій.

1.Блінська Ю. М. Планування медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях - Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

2. Богач В. І.,Фурманчук С. А. Медико-санітарне забезпечення населення на випадок надзвичайних ситуацій - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

3. Шмалей С.В., Бакин С.А., Непокупна-Слободянюк Т.С Индивидуализация растительных лекарственных средств для профилактики и лечения психоэмоционального напряжения и           нервного истощения у пользователей компьютеров - Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, м. Київ

Секція 6. Психосоціальні та психофізіологічні проблеми населення при техногенних небезпеках та надзвичайних ситуаціях.

1. Бикович М.Р. Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалому при техногенних небезпеках та надзвичайних ситуаціях - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова , м. Київ.

2.1Задунай О. С, 2Азаров І. С. Аналіз фізичних факторів впливу на довкілля - 1Державний науково – дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, 2 Національний авіаційний університет МОН України.

3. Непокупна Т.С. Компьютерная зависимость в курсе БЖД- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

4.Токарєва М. О. Організація системи психосоціальної підтримки та медико-психологічної реабілітації військовослужбовців - Національний університет “Львівська політехніка, м. Львів”

5. Хорькова Г. В., Сусло С.Т. Реабілітація та адаптація захисників вільної України,найважливіше завдання сьогодення - Національний транспортний університет, м. Київ.

6. Шевцов С. М. Комп’ютерна залежність серед молоді як соціальна небезпека -Національний університет фізичного виховання та спорту України, м. Київ.

Секція 7. Організаційно-педагогічні умови життєзабезпечення учнівської молоді в надзвичайних ситуаціях.

1.Виноградчий В.І. Проведення моніторингових досліджень рівня знань учнів щодо дій у надзвичайних ситуаціях та порядку укриття у захисних спорудах. - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

2. КоваленкоО.М. Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту до дії у надзвичайних ситуаціях - Херсонський державний університет, м. Херсон

3. Косова Е. В. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в учебных, внешкольных и общественных учреждениях - Витебский Государственный Университет имени П. М. Машерова, г. Витебск.

4. Панько А.Д. Опыт сотрудничества спасателей Бреста и Луцка в сфере обучения детей ОБЖ - Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь.

5. Певнева А. Н. Культура безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни молодежи - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины ..Беларусь.

6. Рабійчук С. О. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді - Хмельницький національний університет, м. Хмельницький.

7. Русанов М. Г., Тетьоркіна В. А. Охорона праці під час проведення навчально-польових практик - Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Секція 8.Формування культури безпеки життєдіяльності в навчальних, позашкільних та громадських установах.

1. Власюк О.А., Дашковська О.В., Погребняк В.П., Солоденко А.К. До проблем розроблення освітніх програм - Державна установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ.

2. Давиденко Ю. Г. Психолого-педагогічні основи формування безпеки - Житомирська міська гімназія № 3, м. Житомир.

3. Заплатинський В. 1 , Пивоварський Ю. 2Феномен культури безпеки -1 Національний університет фізичного виховання та спорту України;Академія безпеки та основ здоров’я2 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

4.Зінченко С.В. Формування культури безпеки життєдіяльності у процесі неформального навчання вчителів вечірніх (змінних) шкіл - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

5. Литвиновський Є. Ю.  Зміст рамки компетентностей з цивільної безпеки - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ.

6. 1Малинівська Л. І., 2Давиденко Ю. Г. Формування компетенції з питань безпеки життєдіяльності у дітей шкільного віку в світлі базового компонента шкільної освіти - 1Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2 Житомирська міська гімназія № 3, м. Житомир.

7. Могилевська М В. Задачи формирования культуры обращения с отходами - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

    

8. Семенець Л. М. Педагогічні умови формування культури безпеки життєдіяльності студентів класичних університетів - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

9. Слюсаренко Н.В Безпечна праця при виконанні учнями прасувальних робіт -Херсонський державний університет, м. Херсон

10. Філіповський О.В., Дашковська О.В. Про підвищення безпеки руху на автошляхах України - Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України,м Київ.

11. Гогунський В.Д., Ярова І.А., Собянін І.В., Старченко Є.С. Перша долікарська допомога як складова культури безпеки - Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.

Секція 9. Актуалізація досвіду викладання предмету «Захист Вітчизни» та діяльності Шкіл безпеки.

1.Закомірний І.М. Роль дистанційних технологій навчання у викладанні курсу «Захист вітчизни» у вечірній (змінній) школі - Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ

2. Островська Є. О. Особливості охорони праці в галузі інформаційних технологій - Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

   
© ALLROUNDER